LIỆU BẠN ĐÃ CÓ THỂ VẼ ĐƯỢC BẢN VẼ KẾT CẤU BTCT NHÀ CẤP 4 ?
  • Khi vừa sinh viên ra trường em có đi làm thiết kết kết cấu được không?
  • Em mới đi làm ở công ty, sếp giao cho em 1 một công trình nhưng thực sự em chẳng biết vẽ bắt đầu từ đâu?
  • Mình làm bên thi công giờ em muốn nhận làm luôn thiết kế thì bắt đầu thế nào hả Ad?
  • Mình không làm chuyên bên xây dựng, mình học bên cầu đường, thủy lợi, Kinh tế xây dựng, cơ khí … nhưng vẫn muốn thiết kế kết cấu dân dụng được hay không?
  • Em sinh viên còn ngồi trên giảng đường em cần trang bị gì để vẽ AutoCAD tốt cho các đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp , vững tin sau khi ra trường hả anh? bla bla…
BẠN ĐÃ NGHE AI ĐÓ NÓI?
1. Kiến thức
2. Kỹ năng
3. Thái độ.
Kiến thức, bạn đã được học trên giảng đường, trên Internet, trong các giáo trình…
Thái độ, một khi bạn đã đến với Website này rồi chứng tỏ bạn đã có một quan tâm đúng mức về các vấn đề hiện tại hay những công việc học tập của bản thân bạn.
Kỹ năng, đây là thứ không thể có ngày một ngày hai.